รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2566_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเกบน้ำห้วยสะตอ
ผู้ถวายฎีกา
นายสะอาด บุษยะพินิจ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/846
รายละเอียด
ด้วย นายสะอาด บุษยะพินิจ ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้มีหนังสือขอให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง และป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
16 ม.ค. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตราด
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ม.ค. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้