รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2566_1
เรื่อง
ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการบริหารพื้นที่และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นางสาวสังวาล พัฒนา
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.85/ 6189
รายละเอียด
ด้วย นางสาวสังวาล พัฒนา ราษฎรหมู่ที่ 12 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และคณะได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการบริหารจัดการพื้นที่และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 เม.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
อื่นๆ
จังหวัด
ชุมพร
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
24 เม.ย. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
25 เม.ย. 2566 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 พ.ค. 2566 13
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้