รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2556_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
ผู้ถวายฎีกา
พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/14475
รายละเอียด
พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร เจ้าอาวาสวัดลำชิง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งริมคลองบริเวณวัดลำชิง เพื่อรักษาอาคารสถานและโบราณวัตถุของวัดมิให้ชำรุดเสียหาย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
6 มิ.ย. 2556
ปีงบประมาณ
2556
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สงขลา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 มิ.ย. 2556 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
13 มิ.ย. 2556 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
13 มิ.ย. 2556 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.โกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
13 มิ.ย. 2556 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
13 มิ.ย. 2556 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
17 ต.ค. 2556
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สถ.
7 พ.ย. 2556 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สถ.
11 ธ.ค. 2556 23
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้