รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2560_10
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่น้ำน้อย
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/6953
รายละเอียด
นายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก และราษฎรตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่น้ำน้อย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
แพร่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ก.ค. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 ก.ค. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
31 ก.ค. 2560 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต
3 ส.ค. 2560 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 ส.ค. 2560 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด (เบื้องต้น)
28 ส.ค. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยานฯ
18 ต.ค. 2560 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
23 ก.พ. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด (เบื้องต้น)
29 ส.ค. 2560 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยานฯ
24 ต.ค. 2560 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
27 ก.พ. 2561 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้