รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2561_4
เรื่อง
ขอพระราชทานให้โครงการระบบประปาจากเกาะอาดังไปยังเกาะหลีเป๊ะ เป็นโครงการพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายเด่น มงเล่ห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0010/13164
รายละเอียด
นายเด่น มงเล่ห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานให้โครงการก่อสร้างระบบประปาจากเกาะอาดังไปยังเกาะหลีเป๊ะ เป็นโครงการพระราชดำริ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และในพื้นที่เกาะอาดังมีเหล่งน้ำตกซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี ทั้งนี้ จังหวัดสตูลได้เคยตั้งงบประมาณในการดำเนินการระบบน้ำประปาดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากหมู่เกาะอาดังเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จึงไม่สามารถดำเนินการได้
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ธ.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สตูล
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 ธ.ค. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 ธ.ค. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
29 ธ.ค. 2560 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
3 ม.ค. 2561 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
3 ม.ค. 2561 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้