รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง และขุดลอกสันดอนเกาะแก่ง
ผู้ถวายฎีกา
นายตุ้ย อุปรี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/6161
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ก.พ. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 มี.ค. 2561 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมบูรณ์ วงค์กาด
5 มี.ค. 2561 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
5 มี.ค. 2561 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
25 พ.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
18 เม.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
25 พ.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
18 เม.ย. 2561 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
25 พ.ค. 2561 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้