รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_23
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายเสกสรร จันสุปิน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/22581
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ส.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 ส.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 ส.ค. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
30 ส.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมบูรณ์ วงค์กาด
30 ส.ค. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 ส.ค. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
4 เม.ย. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
28 ก.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
26 ต.ค. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
28 ก.พ. 2562 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
28 ก.พ. 2562 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
8 มี.ค. 2562 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อบต.เกาะตะเภา
2 ส.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
2 ต.ค. 2561 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
26 ต.ค. 2561 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
11 มี.ค. 2562 8
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
11 มี.ค. 2562 8
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
11 มี.ค. 2562 2
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อบต.เกาะตะเภา
13 ส.ค. 2562 7
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้